/ 2 نظر / 18 بازدید
رها

بزرگتر که میشوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند لبخندهایت را در آلبوم کودکیت جا میگذاری و ناخواسته وارد دنیای لبخندهای مصنوعی میشوی شاید بزرگ شدن ،آن اتفاقی نبودکه انتظارش را میکشیدم......!